dimecres, 25 de maig de 2011

Contractació encoberta

Fa temps que les empreses externes, col·laboradores, han assumit moltes tasques pròpies de l’Agència Catalana de l’Aigua. Tasques tant de caire tècnic com administratiu. Aquesta situació, insostenible, ha anat en detriment del personal de la plantilla que ha vist com el personal extern ha accedit a tasques i responsabilitats superiors. En alguns casos amb una formació específica a càrrec de l’ACA.

En aquest desgavell hi ha molts factors que tenim en compte i que per la seva extensió són mereixedors d’un ampli debat. Conflueixen diferents interessos, despeses, organització, desenvolupament professional i personal, promoció, formació i valoració de llocs de treball.

Des de la secció sindical de la Intersindical-CSC ja vam exposar la necessitat de ser més exigents en temes de personal. Una exigència legitima i objectiva que no deixa de ser normal en qualsevol empresa que recerqui l’excel·lència i treballi des de la racionalitat.

Treballadors d’empreses externes que han accedit a llocs de treball creats exclusivament per a ells i que a l’any de la seva incorporació han vist revisat el seu lloc de treball sense cap entrebanc, per unanimitat de tots els agents implicats. Mentre hi ha personal que per afiliació sindical, política o per tenir un coeficient intel·lectual i emocional superior a aquells que es passegen pels passadissos amb mirada desafiant se’ls ha valorat el lloc de treball a la baixa. Com algú ha dit en l’empresa en varies ocasions “no puede haber cafè para todos”.

El govern prepara acomiadaments a les empreses publiquesAlguns mitjans de comunicació han publicat que a les empreses publiques se’ls acaba el termini per presentar els plans per reduir el 5% de les seves plantilles i el 6% de la massa salarial.

Segons la noticia publicada a El País.com, un portaveu de Vicepresidència va destacar que en tot cas els acomiadaments no seran de funcionaris sinó de personal laboral i interins.

També, que a finals de 2009 la xifra d’empleats públics en empreses i societats era d’unes 49.670 persones.

dimarts, 24 de maig de 2011

L’accés a l’ocupació pública i les retribucions s’han de fer públics.

Fa anys va sorgir la figura anomenat personal fora de conveni (FC), amb un perfil de treballador que reuneix una especial responsabilitat, autonomia, comandament i qualificació específica.

A l’Agència Catalana de l’Aigua aquest col·lectiu el conforma els comandaments de l’empresa. En la relació de llocs de treball de l’Agència Catalana de l’Aigua hi ha les següents categories fora de conveni: Director de Divisió, Director d’Àrea, Cap de Departament i Cap d’Unitat Singular. També hi ha el complement de Director de Divisió.

Aquest tractament especial, evita les condicions generals laborals de la plantilla. Es distingeix de la resta de la plantilla per la exclusió parcial o total de l’àmbit del conveni col·lectiu, de manera que les seves condicions laborals estan fixades entre els representants de l’empresa i aquests comandaments, revisant les seves condicions quan ho creuen oportú.

Alguns dels problemes que planteja aquesta situació als treballadors fora de conveni són els següents: indeterminació dispositiva reguladora de la relació laboral, indefinició de la jornada i la manca d’un mòdul de còmput, absència d’horari laboral, desclassificació professional, manca d’estructura salarial, manca de fórmula retributiva, falta de representació laboral i sindical i desprotecció jurídica.

Aquest col·lectiu manté una clara posició de debilitat a diferència del personal d’alta direcció que disposa d’una regulació específica amb mecanismes de protecció.

En el 3er Conveni Col·lectiu en l’article primer, Àmbit personal, es va incorporar un paràgraf per protegir en cas de remoció als treballadors fora de conveni, facilitant el seu ingrés a l’àmbit del conveni.

En diferents ocasions, negociacions i reunions, hem demanat als representants de l’empresa la incorporació de tots els llocs de treball al conveni col·lectiu. D’aquesta manera s’obriria l’accés  a aquests llocs de treball a tots els professionals i s’aconseguiria una transparència retributiva.

dilluns, 23 de maig de 2011

Fort endeutament de l'ACA i ATLL

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) presentarà amb tota probabilitat aquest estiu un pla de viabilitat econòmic i financer per fer front al fort endeutament. L'ACA i l'ATLL no són les úniques empreses públiques dependents del Departament de Territori i Sostenibilitat que acumulen forts endeutaments, segons les respostes parlamentàries del conseller publicades al BOPC.

La retallada de l'ACA inclourà l'ajornament d'una llarga llista d'obres de captació, reutilització, abastament i tractament d'aigües residuals.

El pla servirà per reduir progressivament l'endeutament, incloent una modificació del contracte programa ACA-Generalitat, un increment selectiu del cànon de l'aigua i la creació de noves taxes.

El conseller va detallar en la resposta parlamentària, publicada al Butlletí Oficial del Parlament, que les dues empreses públiques de la Generalitat especialitzades en la gestió de l'aigua acumulen un endeutament de més de 2.000 milions d'euros.

En concret, l'ACA tenia el 31 de desembre del 2010 un endeutament de 1.368.102.504 euros. Per la seva banda, l'empresa pública Aigües Ter-Llobregat acumulava un endeutament de 642.934.904 euros.

dijous, 19 de maig de 2011

Borsa de Treball a l'ACA

D’acord amb l’article 17.3 del 2on Conveni Col·lectiu, el 6 d’octubre de 2004 (acta 0/2004) es va constituir la Comissió Paritària de la Borsa de Treball a l’Agència Catalana de l’Aigua. Aquesta comissió es va crear per estudiar i establir els criteris de funcionament de la borsa de treball.

En el 3er Conveni Col·lectiu, la comissió negociadora va creure oportú la supressió de la comissió de la borsa de treball. D’acord amb el que disposa l’article 17.2 del conveni, els criteris de valoració per seleccionar a la persones per cobrir les vacants, els estableix la Comissió de Concursos, que te la funció de participar i vetllar per garantir els principis en els processos de selecció.

El 30 de juny de 2010 es van constituir el Comitè Intercentres de l’Agència Catalana de l’Aigua i les comissions, inclosa la Borsa de Treball, amb tres membres (UGT, CCOO i CATAC).

El 19 de novembre de 2010 (acta 1/2010) es va dur a terme un procés de selecció extern per part de la Comissió de la Borsa de Treball. En aquesta sessió es va determinar el candidat més idoni per cobrir una plaça de Tècnic Responsable de Projectes Àmbit Infraestructures (ref. E00000024).

En aquesta ocasió en la comissió van participar dos representants dels treballadors (UGT) i dos representants de l’empresa (Cap d’Unitat i Cap de Departament). Es van realitzar proves (amb un pes de 65%) i una entrevista (amb un pes de 35%) del total (100%).

Recentment, els representants de l’empresa en una sessió de la comissió paritària van manifestar que la comissió no s’havia constituït i que no hi havia actes. A les hores, qui va determinar el candidat més idoni per cobrir la plaça abans referenciada? En qualitat de que?

En mig de tota aquesta bugada, recordem que l’accés a llocs de treball a l’ocupació pública han de ser transparents.

dissabte, 14 de maig de 2011

Concentració dia 14 de maig

La Secció Sindical de la Intersindical-CSC va assistir a la concentració del dissabte 14 de maig a les 6 de la tarda davant de la Delegació d’Hisenda de Barcelona per protestar contra les retallades als serveis públics i l’espoli que pateix el país.

El sindicat català va protestar per les retallades socials del nostre govern i l'espanyol, principalment a sanitat, educació i serveis socials, però també per la reforma laboral, la de pensions i la de la futura negociació col·lectiva, avalades algunes d’elles pels sindicats majoritaris espanyols.

dimarts, 10 de maig de 2011

Prou espoliació i retallades!

El pròxim dissabte, 14 de maig a les 18 hores, concentració a la plaça Letamendi, davant la Delegació d’Hisenda a Barcelona.

L’increment brutal del dèficit fiscal de Catalunya en relació amb l’estat espanyol és de 22.000 milions d’euros.

Les retallades en els serveis públics imposades per la Generalitat.

La complicitat dels grans sindicats espanyols en el pacte de la reforma de les pensions i la reforma de la negociació col.lectiva.

L’atur ja supera les 600.000 persones a Catalunya. Els preus han pujat un 3,8%, el poder adquisitiu perdut pels i per les pensionistes un 6,8% i de les persones amb sous públics un 5% i aquest any congelats.