diumenge, 29 de setembre de 2013

Reivindicació, mobilització i negociació

Entrem a una tardor calenta marcada per la reforma de les pensions que suposa una retallada més a l’estat del benestar. A més, els treballadors i treballadores de la Generalitat de Catalunya ens espera un any amb una nova retallada de sou (pèrdua d’una paga extraordinària) i la congelació salarial per quart any consecutiu imposada des dels Pressupostos Generals de l’Estat, que s’espera aprovar en el Consell de Ministres d’avui divendres 26 de setembre.
 
Des de la Intersindical-CSC portem temps parlant amb els interlocutors de la Funció Pública intentant fer-los veure que si el que es vol és la construcció d’estructures d’Estat un dels pilars és sens dubte l’Administració Pública. En aquest sentit forces vegades hem manifestat als responsables de la funció pública que els treballadors i treballadores de la Generalitat ja portem massa temps sent el centre de les retallades i hem denunciat la inhibició del Govern davant moltes mesures imposades des de Madrid que vulneren les competències de la Generalitat en matèria de Funció Pública com han demostrat clarament diversos dictàmens del Consell de Garanties Estatutàries en el tema d’horaris i de reducció salarial.
 
No caurem en la demagògia de dir que totes les culpes venen de fora. La responsabilitat sobre la supressió d’una paga extraordinària el 2013 i la més que previsible del 2014 recau sobre l’actual executiu de la Generalitat de Catalunya.
 
Ara cal mantenir la mobilització i la pressió dels treballadors i treballadores públiques que palesi tot el nostre malestar contra les mesures restrictives de drets que ens porten cap al “austericidi” i en defensa d’uns serveis públics de qualitat. Però també ara ens cal als sindicats de la funció pública de manera conjunta, parlar i negociar amb el Govern per tal de recuperar tot el que hem perdut durant aquests darrers anys.
 
En aquest sentit ens ha alegrat conèixer la resolució presentada avui al Parlament de Catalunya en la qual, aquest insta al Govern a prendre diverses mesures en matèria de Funció Pública.
 
A tall d’exemple us transcrivim els punts que hem considerat més interessants de la Resolució sobre la Modernització de l’Administració i funció pública presentada avui a votació al Ple del Parlament:
  1. En el seu punt 4 diu: “ El Parlament insta al govern de Catalunya a garantir la paga extraordinària 2014, un cop rebuda la compensació des de l’estat espanyol per l’impost sobre les entitats financeres que operen a Catalunya.
  2. En el cas que l’estat espanyol incomplís amb el pagament de la compensació, és negociarà l’establiment dels mecanismes necessaris per garantir que els treballadors públics no perdin el poder adquisitiu el 2014.”
  3. En el seu punt 5: “El Parlament de Catalunya insta al govern a treballar per la recuperació de tots els drets dels treballadors de la Funció Publica un cop es disposi del control dels recursos econòmics en el marc de la transició nacional i es consolidi la recuperació econòmica”.
  4. El punt 7 esmenta que el Parlament insta al Govern a revisar els acords sobre la jornada de dedicació especial, suprimint aquells que no responguin a l’exercici d’una activitat d’especial complexitat, responsabilitat i dedicació.
  5. En el seu punt 10: “ El Parlament insta al Govern a adoptar mesures de flexibilitat horària i, a aquest efecte, establir en la normativa catalana el reconeixement del dret a 37’5 hores de lliure disposició, en còmput anual, per motius de salut i conciliació de la vida laboral i familiar”.

2 d'octubre: acte de suport a la Vaga Indefinida del professorat de les Illes Balears i Pitiüses


dijous, 5 de setembre de 2013

Empleats públics a Espanya i Catalunya 2007-2013PIMEC realitza de manera periòdica el seguiment dels empleats públics a Catalunya i a Espanya. Aquest informe és d’actualització de dades a partir de les que subministra el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, corresponents a gener de 2013.
 
Els punts més destacables que es desprenen de les dades elaborades són els següents:
 
- Catalunya compta, a data de gener de 2013, amb 307.000 empleats públics, el que representa l'11,1% dels ocupats, un percentatge baix si es compara amb la resta d'Espanya (16,4%) i amb el més alt de tots, que és Extremadura (26,7%). Per cada 2 empleats públics a Catalunya, a la resta d'Espanya n'hi ha 3.
 
- Al 2012 es produeix la primera caiguda de l'ocupació pública a Catalunya, de 15.400 empleats, és a dir un -4,8%, i afecta totes les administracions (autonòmica, local i estatal). Al 2012, doncs, les administracions públiques han iniciat un procés d'ajustament que el sector privat ja realitzava des del començament de la crisi.
 
- Per al conjunt del període 2007-2013 els empleats públics a Catalunya han augmentat, essent les variacions  més destacables les d'ensenyament no universitari (+5.700), sanitat (+5.500) i forces de seguretat (+4.100), a remolc del creixement demogràfic i de la finalització del desplegament dels mossos d'esquadra.
 
L'indicador d'intensitat d'empleats públics per de servei per a la població, mesurat pel nombre cada 1.000 habitants, dóna a Catalunya el registre més baix de tot Espanya: 40,7 enfront de 57,4 a la resta de l'Estat, on el més alt és Extremadura amb 79,6.
 
Si Catalunya tingués la mateixa proporció d'empleats públics que la resta d'Espanya, la taxa d'atur baixaria del 24,5% actual al 20,5%.