dissabte, 24 de desembre de 2011

Comitè de Seguretat i Salut de l'ACA


En data 28 d’abril de 2008, el gerent de l’Agència Catalana de l’Aigua, en el document sobre política de prevenció de riscos laborals i en coherència amb els principis que va exposar va fer públic en d’altres els compromisos següents:

. Complir amb els requisits legals i reglamentaris en matèria de seguretat i salut en el treball.- Potenciar una política de comunicació, diàleg, consulta i participació de tot el personal mitjançant els seus representants, d’acord amb criteris de transparència i objectivitat.

En data 16 de desembre de 2010, mitjançant escrit adreçat al gerent de l’Agència Catalana de l’Aigua, vam instar a l’empresa a constituir el comitè de seguretat i salut de Tarragona i designar als seus delegats de prevenció. També la designació dels delegats de prevenció dels centres de treball de Lleida i Girona d’acord amb la normativa en matèria de Prevenció de Riscos Laborals.

En la mateixa data van adreçar escrits al president del comitè de Tarragona i als delegats de personal de Lleida i Girona, per tal de constituir el comitè de seguretat i i salut i la designació dels delegats de Prevenció de Riscos Laborals.

Tor això per coherència, per sentit comú, racionalització, austeritat i perquè estem convençuts que cada centre de treball ha de tenir els seus representants de Prevenció de Riscos Laborals. En les eleccions sindicals s’escullen als representants en cada centre de treball, es fan assemblees en tots els centres de treball, referèndums en tots els centres de treball i cada dos mesos es du a terme la reunió del comitè intercentres en un centre de treball diferent.

Perquè segueixen encaperonats en que els delegats de personal siguin designats de manera aleatòria i principalment de Barcelona en detriment dels altres centres de treball?

En la reunió del comitè de seguretat i salut de l’Agència Catalana de l’Aigua del dia 27 d’octubre de 2011, els delegats de prevenció van presentar tal com consta en l’acta aixecada, un escrit demanant que les hores necessàries per assistir a simulacres d’evacuació no formessin part de les hores sindicals establertes degut a l’elevat nombre de centres de treball. També, van demanar l’increment de 15 hores extres per realitzar les seves funcions.

L’agència Catalan de l’Aigua té personal en 7 embassaments en les conques internes:

Boadella: 4 treballadors

Foix: 3 treballadors

La Baells: 5 treballadors

La Llosa: 3 treballadors

Sant Ponç: 3 treballadors

Sau: 3 treballadors

Siurana: 5 treballadors

Aquests treballadors assisteixen a assemblees i participen en les eleccions sindicals en els centre de treball de Lleida, Tarragona, Barcelona i Girona en funció de la ubicació de l’embassament.

Ens preguntem com es realitza la tasca en prevenció de Riscos Laborals allunyant del centre de treball. Quina despesa representa aquesta irracionalitat, econòmicament i sindicalment a l’empresa? Quin benefici o perjudici representa aquest despropòsit ?

També, algú, hauria d’explicar alguna  cosa.

divendres, 23 de desembre de 2011

Mentides no, transparència si al comitè d'empresa de l'ACA.


Entre les propostes que vam presentar en la plataforma de les passades eleccions sindicals, juny de 2010, estava el compromís en la transparència. Quan vam redactar la plataforma érem conscients de la dificultat. La manca de transparència fa anys que es ve denunciant perquè afecta a tothom, a totes les treballadores i treballadors dins i fora del conveni col·lectiu de l’Agència Catalana de l’Aigua.

Les actes del Comitè de Barcelona, Comitè de Tarragona, Comitè Intercentres, Comissió Paritària d’Interpretació, Vigilància i Estudi del Conveni i resta de comissions no es publiquen.

Tal i com diuen els reglaments del Comitè de Barcelona i Comitè Intercentres, per tal que tothom sàpiga què s’està negociant o tractant, s’han de publicar a I‘ espai d'intranet d’Acció Sindical el contingut de totes les reunions i comissions que es facin.

La informació es donà només a persones que van donar suport a les llistes electorals. Fins i tot se'ls fa arribar informació per correu electrònic.

Avui, encara, el Comitè de Tarragona no ha elaborat ni publicat el seu reglament de funcionament.

En l’actualitat hi ha 28 representants dels treballadors a l’Agència Catalana de l’Aigua i 4 delegats LOLS. En total hi ha 32 persones que representen al col·lectiu treballador i als sindicats. Disposen de 15.060 hores a l’any per desenvolupar les seves tasques. Aquestes hores estan repartides de la següent manera: CATAC 5.160, CCOO 4.320, UGT 4.140 i I-CSC 1.440. Amb aquestes hores un representant legal es pot dedicar un dia sencer a l'any a una treballadora o treballador per informar, assessorar o defensar. Cal esmentar que les hores emprades en les convocatòries fetes per l’empresa no computen en aquestes hores.També, hi ha 3 presidències de comitè i 3 secretaries.

En algun moment, potser, algú també hauria d’explicar alguna cosa.

Agència Catalana de l'Aigua (ACA)

Sembla que l'ACA ha renegociat amb venciment durant el primer trimestre del 2012 i s’han proposat els venciments de novembre i desembre del 2011. Això dona, a curt termini, una disponibilitat de fons de 40 milions d’euros, tot sembla indicar que tornarà a fer pagaments a proveïdors, bàsicament empreses del sector, ni que sigui de manera endarrerida. L’efecte en cadena dels impagaments és molt preocupant.

El deute acumulat és d’aproximadament 1.494 milions d’euros, 1.195 milions d’euros com a deutes i 299 milions d’euros d’impagaments. Durant el 2012 vencen 300 milions de crèdits i s’han de pagar 45 milions d’interessos. La despesa de personal és de 32 milions.

Dintre d’aquest despropòsit cal recordar que el 2007 fins al 2011 s’ha pagat un milió d’euros en concepte de dietes del Consell d’Administració. 27 membres del Consell a reunió mensual per un preu dieta de 551. Consta que tant UGT com CCOO formen part del Consell, encara que no siguin membres de ple dret, alguna cosa haurien d’explicar al respecte.

Paral·lelament a això, s’ha acordat a l’empresa Deloite Abogados a fi i efecte de reestructurar la plantilla, cost de l’assessorament 42.480 € amb IVA, pels rumors que corren es tracta d’acomiadar al 40 % dels 650 treballadors de la plantilla, estem a l’espera de l’evolució del tema.

Al setembre ja es va pujar el cànon un 50% pels grans consumidors i un 8,5% per la resta al 2012 els trams alts s’apujaran un 3% i la resta el 10%.

divendres, 16 de desembre de 2011

La paga extra de Nadal dels empleats públics

El portaveu del Govern, Francesc Homs, i el conseller d'Economia i Coneixement, Andreu Mas-Colell, van anunciar que pagaran amb retard fins al 20% de la paga extra de Nadal als empleats públics.

Aquestes mesures són bàsiques per solucionar la greu situació en la qual es troben els comptes de la Generalitat per l'impagament dels 759 milions d'euros del Govern de Zapatero.

El conseller d'Economia va demanar "prudència" abans de determinar un percentatge sobre quina part de la paga de Nadal s'abonarà, previsiblement, al gener. Pel que fa a la retribució mensual, va assegurar que no tindran problemes per pagar el 21 de desembre

dimarts, 13 de desembre de 2011

Sense rumb i a la deriva

El col·lectiu treballador de l’Agència Catalana de l’Aigua va escollir al col·lectiu Ronda en la consulta efectuada el passat dia 30 de novembre.

El resultat va ser de 431 vots d’un total de 659 persones de la plantilla. En quant a la publicació de les llistes, de qui paga i qui no paga, 330 persones també van estar  d’acord en la seva publicitat. Uns resultats ajustats i què segurament no van ser els esperats.

En principi i tal com van explicar en l’assemblea, la quantitat a ingressar era de 50 €, avui ja són 60€. Alguns diuen que és l’IVA i altres que es deu a la falta de solidaritat. Quin IVA? Quina solidaritat?

No hi ha rumb, manca seriositat i tenen molta presa perquè tothom pagui abans de Nadal.

Fins a finals del proper mes de gener no es presentarà la reorganització i  el redimensionament de la plantilla als comandaments i als sindicats. Ens preguntem perquè tanta presa i fer les coses de qualsevol manera.

Tal com vam dir estem disposats a col·laborar però, amb transparència i sense manipulació.

dilluns, 5 de desembre de 2011

No tots els treballadors de l'ACA van escridassar, xiular i insultar al conseller

No estem d’acord amb les actuacions realitzades pel comitè de l’ACA davant l’empresa, davant del consell d’administració i davant el conseller conjuntament amb platafomes,  entitats i moviments socials.

Entenem que la defensa dels llocs de treball no ha d’anar acompanyada de interessos personals, polítics, promocions o publicitat.

Tampoc aprovem els crits, xiulets i alguns insults al conseller, no cal ser mal educats per protestar i reivindicar el dret legítim al treball. Volem defensar els llocs de treball emprant la intel·ligència i sent respectuosos. Demanem un canvi en el model sindical actual que no beneficia a ningú, empitjora encara més la imatge dels sindicats i dificulta l’apropament de les persones a aquestes organitzacions.

diumenge, 4 de desembre de 2011

La unió fa la força!

La comissió d’empreses públiques, anunciada en totes les assemblees i reunions del comitè d’empresa de l’ACA, tal com es pot veure en els comunicats de premsa i publicacions només porten els logos dels tres sindicats presents a la mesa de negociació amb Funció Pública.

Aquestes organitzacions es van cansar de dir que estava la porta oberta a tothom. En realitat de les 65 empreses públiques, segons hem pogut consultar en la pàgina http://www10.gencat.cat/sac/AppJava/info.jsp?tipus=ep, representants de 17 empreses públiques han participat en aquesta comissió.

Aquestes formacions sindicals estan representades per majoria en els seus comitès d’empresa Per aquest motiu, per la manca de transparència i ànsia de protagonisme, no estem d’acord que el comitè intercentres de l’ACA malgasti el temps, en el context actual, donant publicitat a uns sindicats per demostrar que són els únics que fan quelcom en el sector públic davant l’opinió pública. Recordem que és molt important la participació de totes i tots i què la unió fa la força.

dissabte, 3 de desembre de 2011

Manipulació i engany en l'assemblea de treballadors a l'ACA

Lamentem els esdeveniments del passat dia 30 de novembre en l’assemblea de treballadors a l’Agència Catalana de l’Aigua. En aquests moments i en el context actual es inacceptable  i irracional, entre altres qualificatius, que membres d’altres sindicats ens prohibissin assistir a l’assemblea, a exposar les nostres idees, iniciar un debat o obrir altres alternatives. Algunes i alguns han traspassat la línia sense retorn.

Una assemblea convocada per CCOO, UGT i CATAC exclusivament per contractar un gabinet d’advocats davant del possible expedient de regulació d’ocupació i confeccionar una llista de les persones que paguin i no paguin, segons van dir per solidaritat . Nosaltres entenem que la vertadera solidaritat es ajudar a algú sense rebre res a canvi i sense que ningú s'assabenti. En essència es ser desinteressat. La solidaritat es mou només per convicció de justícia i igualtat. Tal com vam dir no acceptem la coacció abanderant i embrutant la vertadera solidaritat.

També, volem dir que estem decebuts i no entem la gran participació en les passades eleccions sindicals i avui la manca de confiança en els quatre sindicats amb representació a l’ACA per desenvolupar les tasques que tenen encomanades: negociació, defensa dels interessos generals i representació legal.

Potser, tenim raó quan diem que cal un nou model sindical.
Tots els gabinets d'advocats (CCOO, UGT i CATAC)
Proposta final presentada (CCOO, UGT i CATAC)divendres, 2 de desembre de 2011

El col·lectiu Ronda desembarca a l'ACA


Per majoria, els treballadors de l’Agència Catalana de l’Aigua han escollit al col·lectiu Ronda entre les tres opcions presentades pel comitè intercentres. Un col·lectiu de professionals, que respectem i que desitgem el millor dels èxits.

Col·laborarem però, com ja hem manifestat amb anterioritat no serem còmplices de cap manipulació i falsedat i demanem transparència. Som i seguirem sent fidels als nostres principis i valors.

En la informació publicada sobre els resultats de la consulta no queda clar quina tasca s’encomanarà als advocats, negociació en l’expedient de regulació d’ocupació i defensa o com han publicat només defensa dels treballadors.

També trobem a faltar el nombre total de treballadores i treballadors de l’empresa, per poder fer els càlculs dels percentatges. Tampoc hi ha dades sobre la publicació de llistes en la demarcació de Tarragona.

Pel que fa a l’abanderament en pro de la solidaritat per publicar llistes de treballadores i treballadors, comprovem que hi ha una modulació en el discurs fet pel president del comitè intercentres en l’assemblea del dia 30 de novembre. En la presentació dels resultats comprovem que ara diu adhesió a l’assessorament. Massa tard i insuficient. Ha ocasionat un abans i un desprès indesitjable en l’empresa, ha traspassat la línia roja, el punt sense retorn, és presoner de les seves mentides. El president del comitè intercentres ha posat rumb cap el fraccionament del col·lectiu, un dany irreparable!

dijous, 1 de desembre de 2011

Ens afecta a totes i tots!

La secció sindical de la Intersindical-CSC de l’Agència Catalana de l’Aigua, té representació al comitè d’empresa de Barcelona i al comitè intercentres. Una representació obtinguda en les passades eleccions sindicals (any 2010), en les quals tot i tenir tot tipus d’entrebancs (vots per correu i candidatura), vam aconseguir millorar els resultats anteriors.
Per aquest motiu i amb l’objectiu de representar a totes aquelles persones que ens van depositar la seva confiança, volem transmetre les nostres idees, propostes i opinions en tots els àmbits de representació. També, tal com ens vam comprometre, volem fer arribar tota la informació als nostres representats i a tot el col·lectiu treballador, d’acord amb l’Estatut dels Treballadors i amb els reglaments del comitè de Barcelona i del comitè intercentres.

Creiem que el col·lectiu treballador ha de tenir coneixement dels debats interns del comitè, opinions, propostes, acords i desacords. També, disposar d’informació sobre les negociacions i de les reunions amb els representants de l’empresa. Aspectes fonamentals que donen sentit a l’existència dels representants legals dels treballadors en qualsevol empresa.

Per aquest motiu mitjançant les assembles generals, el nostre blog i la comunitat d’usuaris de Facebook, seguirem fent arribar la informació a totes les treballadores i tots els treballadors de l’ACA.

dimarts, 22 de novembre de 2011

Recoder garanteix la viabilitat de l'ACA "a mig i llarg termini" si es refinança el deute i s'apuja el cànon de l'aigua

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder, ha afirmat aquest dimarts a Igualada que la viabilitat de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) està "garantida a mig i llarg termini" si "s'apliquen les mesures necessàries". En aquest sentit, Recoder ha dit que el camí per aconseguir-ho és "incrementar el cànon de l'aigua" i "refinançar el deute" de l'ACA que suma 1.367 MEUR. Segons el conseller, la qüestió que angoixa més al Govern i a l'empresa pública és "el pagament a proveïdors". Pel que fa a l'augment del cànon de l'aigua, Recoder ha recordat que fa un mes el consell de l'ACA va aprovar un augment del 10% pels consums mitjans i alts però que "falta que ho aprovi el Parlament".


Publicat a l'Agència Catalana de Noticies 22/11/2011

divendres, 18 de novembre de 2011

Aigües públiques turbulentes

L'eventual privatització parcial o total d'ATLL genera crítiques des de la societat civil, que tem que s'imposi un model mercantilista que no garanteixi la millora del servei. La recent pujada del cànon de l'aigua s'acosta al preu real de tractament i abastament, tot i que encara hi ha marge de pujada.

Si es privatitza, caldria indemnitzar els ajuntaments per les infraestructures.

París remunicipalitza el servei de l'aigua i Itàlia diu ‘no' a la seva privatització.

Alguns experts creuen que el preu de l'aigua ha d'arribar als 5 euros per metre cúbic.

És obvi que ens interessa ATLL; cal veure les condicions de la concessió.

ATLL és una empresa viable i només necessita actualitzar tarifes per fer net.

Cap empresa privada pot fer el mateix servei sense rebaixar la qualitat.

Els defensors de la gestió pública també temen que la privatització pugui afectar altres competències de l'ACA, una entitat que estudia en aquests moments la reducció dels seus efectius. Un indici el dóna la previsió de reformar la llei d'aigües que inclou la llei òmnibus, que en diversos cercles s'interpreta que aniria en el sentit de despullar-la de contingut regulador en la gestió del cicle integral de l'aigua.
dimarts, 15 de novembre de 2011

Incident en l’assemblea de treballadors a l’ACA

El passat dia 4 de novembre es va dur a terme una assemblea de treballadores i treballadors a l’Agència Catalana de l’Aigua convocada pel Comitè Intercentres. En aquesta ocasió, per sorpresa, es va comptar amb la presencia de assessors dels sindicats de CCOO i UGT.

Després de la intervenció del nostre representant va intervenir l’assessor de CCOO explicant en que consisteix un ERO i va contestar a les preguntes formulades per les treballadores i els treballadors. També, encara que no estem gens d’acord, va donar informació i molta publicitat dels serveis jurídics del seu sindicat i dels imports davant de l’expedient de regulació d’ocupació a l’ACA. Arribat aquest moment i a la pregunta d’un treballador de l’empresa pública va perdre els papers i amb un intercanvi de paraules, ocasionant un petit aldarull a la sala, es va acomiadar desitjant sort a tots els assistents.

Aquest fet es lamentable, són moments molt difícils per un col·lectiu que ha vist rebaixat el salari i surt cada dia als mitjans de comunicació amb el mateix titular "redimensionament de la plantilla".

dimecres, 9 de novembre de 2011

No a la privatització de l'ACA i ATLL

Representants dels sectors ecologistes, veïnals i els comitès d’empresa de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i Aigües Ter Llobregat (ATLL), han presentat diferents demandes i properes accions contra la privatització de les empreses públiques ACA i ATLL, davant les oficines de l’Agència Catalana de l’Aigua.

En l’acte s'ha llegit el manifest l’aigua, com la vida, no és una mercaderia on s’exposa la intenció del Govern de la Generalitat de Catalunya de privatitzar part del sistema públic de la gestió del cicle integral de l’aigua i dels serveis associats.

dimarts, 8 de novembre de 2011

No a la privatització de la gestió de l'aigua

L’aigua no és un bé comercial com altres, sinó un patrimoni comú que cal protegir i tractar com a tal. És un recurs natural indispensable per mantenir la vida, vulnerable i escàs que cal racionalitzar el seu ús.

Defensem el dret fonamental de qualsevol persona a l’aigua en l’accés a un subministrament assequible i no volem contribuir a privatitzar un recurs natural ni promoure’n la gestió a traves del mercat.

Davant la tendència de privatització dels serveis públics, també de la gestió de l’aigua , manifestem la nostra oposició i declarem el següent:

1.       L’aigua és un bé ambiental, és un bé social, és un bé públic i l’abastament és un servei d’interès general.

2.       La gestió del cicle integral de l’aigua és i ha de seguir sent competència exclusiva de l’administració.

3.       Tant l’aigua com les canonades que la porten, fins la distribució en baixa, han de ser gestionades per un servei públic i de qualitat.

4.        Establir d’un pla econòmic i financer del cicle integral de l’aigua.

5.       Assignar els recursos econòmics necessaris de manera eficient, equitativa i sostenible.

6.       Contribuir a l’equilibri entre les diferents demandes productives, econòmiques i socials.

7.        Garantir l’accés universal al subministrament, qualitat i l’assequibilitat.

8.        Preservar la qualitat de les aigües superficials, subterrànies i litorals.

9.        Generar un model territorial que permeti la gestió sostenible de l’aigua.

    10.       Fomentar la participació activa de la ciutadania.

dissabte, 5 de novembre de 2011

ERO a l’Agència Catalana de l’Aigua

L’empresa Deloite abogados,SL està duent a terme l’assessorament i suport legal específic per la reestructuració i redimensionament de la plantilla de l’ACA. L’abast del redimensionament s’estendrà a la totalitat de la plantilla excloent el personal funcionari.

En aquests moments aquest assessorament i suport legal es troba en la situació de disseny, anàlisi de la situació laboral, anàlisi dels procediments a seguir i càlcul de costos de l’execució.

La fase d’execució, segons la informació a la que el comitè d’empresa a tingut accés, es preveu que es dugui a terme durant la primera quinzena de desembre.

La preparació d’aquest redimensionament de la plantilla (ERO) va començar el mes de juliol d’aquest any. Es preveu que les conclusions i la proposta de l’expedient de regulació d’ocupació es presenti als representatnts dels treballadors i treballadores a finals de novembre.

dimecres, 2 de novembre de 2011

Estem indignats!

Després d’unes eleccions sempre hi ha guanyadors i perdedors, això diuen tots aquells que volen influir en la opinió pública d’una manera o altre. Que guanyen uns ? Que perden els altres?

En les eleccions sindicals les organitzacions més votades, sempre clamen a la unitat i a la feina a fer conjunta que hi ha per davant. Amb el temps van relegant als menys votats en un estrat laboral marginal que poc a poc es converteix en una persecució, desqualificació i menyspreu constant davant de tothom. Aquest col·lectiu que normalment presumeix de ser demòcrata i plural només es preocupa de mantenir-se per sobreviure i fer difusió de grans mobilitzacions i solidaritat amb tothom, sempre ignorant a les altres formacions.

A l’Agència Catalana de l’Aigua el “trisindi” UGT, CCOO i CATAC sempre van agafats de la mà per tal de sortir als mitjans de comunicació, fotografies o alhora de fer alguna actuació proclamant-se com els únics que fan quelcom.

Nosaltres, des de la humilitat i com altres formacions sindicals, sense l’afany de protagonisme, sense entrar i sortir de despatxos, sense grans edificis i subvencions milionàries, actuem amb responsabilitat, amb seriositat i volem fer les coses bé.

La negociació de qualsevol conveni col·lectiu mereix la responsabilitat i seriositat dels qui es van comprometre, afecta als interessos professionals i personals de tots els representats. No acceptem i menys en el context actual econòmic, social i laboral una intoxicació i distracció de la realitat.

Per això, no volem més “trisindis” que demanin ERO’s a l’administració. Tampoc volem fer de comparses dels seus interessos. No volem figurar als pessebres que munten arreu del territori.

Volem intel·ligència, equitat, responsabilitat, serietat, honestedat, transparència, innovació i pluralitat, estem indignats.


divendres, 28 d’octubre de 2011

Constitució de la Comissió Negociadora del conveni

 
El dia 30 de setembre l'empresa va comunicar en forma i condicions la denúncia del 3er Conveni Col·lectiu vigent i en data 3 d’octubre, ambdues parts, empresa i part social, demanen per escrit a la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball de la Generalitat de Catalunya, que l’admeti i tingui per denunciat el 3er Conveni Col·lectiu de l’Agència Catalana de l’Aigua.

D’acord amb el que disposa l’article 89.2 de l'Estatut dels Treballadors,  en el termini màxim d’un mes a comptar de la recepció de la comunicació, s’ha de constituir la comissió negociadora. Avui dia 28 d’octubre s'ha constituït la Comissió Negociadora del Conveni i tal com diu el mateix article totes dues parts ja poden establir un calendari o pla de negociació.

Conformement amb l’article 89.3 de l’Estatut dels Treballadors, els acords de la comissió requereixen, en qualsevol cas el vot favorable de la majoria de cadascuna de les dues representacions.

La proposta  de calendari de l’empresa ha estat aprovada per majoria:

Primera reunió el dia 11 de novembre de 2011.

Les següents reunions amb caràcter bisetmanal.

Totes dues parts estan obligades a negociar sobre sota el principi de la bona fe, tal com disposa l’article 89.1 de l’Estatut dels Treballadors. Per això, el representant de les treballadores i treballadors de la Intersindical-CSC ha estat d’acord amb els terminis presentats per l’empresa.  Uns terminis raonables, acceptables, que no vulneren cap norma legal i per no haver cap més proposta amb sentit comú i objectiva.

Els representants de CATAC han demanat la suspensió de la negociació. Els sindicats CCOO i UGT s’han afegit a aquesta proposta, en contra del que disposa l’article 89.1 de l’Estatut dels Treballadors: “La part receptora de la comunicació només es pot negar a la iniciació de les negociacions per causa legal o establerta convencionalment, o quan no es tracti de revisar un conveni ja vençut, sense perjudici del que estableixen els articles 83 i 84; en qualsevol cas s’ha de respondre per escrit i motivadament”.

Un cop rebuda la comunicació de denúncia  del Conveni Col·lectiu vigent de l’empresa en data 30 de setembre de 2011, es quan aquests sindicats o el Comitè Intercentres de l’ACA tenien que haver contestat per escrit de forma raonada i argumentant la greu situació de l’empresa demanant la suspensió de la negociació.

Fa un any, dins del període de denúncia del conveni, la Intersindical-CSC, mitjançant una nota informativa, va comunicar a tot el personal de l’Agència Catalana de l’Aigua la necessitat de negociar un nou conveni per a tot el personal. En aquell període els sindicats UGT i CATAC no varen voler negociar un nou conveni col·lectiu argumentant que no era el moment oportú.

En aquesta comissió negociadora seguirem aportant i actuarem amb objectivitat i transparència, de bona fe i seguirem defensant la pluralitat per arribar a un consens.


dilluns, 17 d’octubre de 2011

Conveni Col·lectiu de l'Agència Catalana de l'AiguaD’acord amb l’article 3, del Conveni Col·lectiu de l’Agència Catalana de l’Aigua, l’empresa ha denunciat la vigència del conveni . publicat al DOGC per RESOLUCIÓ TRE/1389/2007, de 4 d’abril per als anys 2006-2010 (codi de conveni 7901702).

Al llarg del mes d’octubre s’ha de constituir la comissió negociadora i iniciar les negociacions per acordar un nou redactat i actualitzar les disposicions a la realitat actual.


dijous, 6 d’octubre de 2011

Un desenllaç anunciat.

En la reunió mantinguda amb la direcció de l’Agència, la gerència d’Aigües Ter Llobregat i amb representants dels treballadors d’ambdues empreses públiques, el director de l’Agència Catalana de l’Aigua ha comunicat que la fusió de les dues empreses contemplada en la Llei Òmnibus no es durà a terme.

L’empresa, fins al moment, responsable de l’abastament en alta a la ciutat de Barcelona, l'àrea metropolitana i nou comarques del seu entorn, seguirà adscrita al Departament de Territori i Sostenibilitat fins l’adjudicació de la gestió de l’abastament en alta a una empresa concessionària. Aquesta adjudicació esta prevista al llarg del segon trimestre de l’any vinent.

Segons ha explicat el director, Aigües Ter Llobregat (ATLL) compleix amb la instrucció 1/2011 i per això no es preveu cap expedient de regulació objectiu (ERO) en aquesta empresa.

En relació amb l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), el senyor Leonard Carcolé ha comentat que no compleix amb la instrucció 1/2011, de reducció d’un 6% de despesa de personal i un 5% dels efectius de personal. Per donar compliment a aquesta instrucció, caldrà prendre mesures. Unes mesures que no ha especificat.

També ha exposat que el consell d’Administració va acordar tirar endavant l’estudi per l’assessorament i suport legal per portar a terme la reestructuració de l’ACA que restava pendent des de fa uns mesos.

dimarts, 20 de setembre de 2011

October 3rd 2011 International Action Day


We inform you that the Secretariat of WFTU decided that the International Action Day for the year 2011 will be the 3rd October 2011. This day was chosen because the 3rd October is the day when FSM was founded in 1945.

The main slogans for the International Action Day are:
Working week of 35 hours – 7 hours a day – 5 days a week

Social Security
Collective bargaining
Trade union freedoms

We ask you to start the preparations in order to take part in this important initiative. We will inform you for the preparations and the coordination

divendres, 16 de setembre de 2011

Crisi, conya i aixecada de camisa!

Així es titulava un disc dels Supertramp i així podríem titular el que passa a l’administració. Desprès de saber que la ministra de Sanitat Leire Pajín gaudia d’unes vacances a Menorca en un centre turístic exclusiu pel personal del Ministerio de Sanidad, ara trobem publicat en el BOE del 2 d’agost l'anunci d’una licitació de 1.825 cistelles de Nadal per els treballadors i treballadores de la Fabrica Nacional de Moneda i Timbre, ens depenent del Ministerio d’Economia i Hacienda. Això és tan per a l’any 2011 i com pel 2012.

Aquí ens retallen sous, acomiaden personal, tanquen centres d’atenció sanitària mentre que a altres llocs la festa continua. L’espoli fiscal que patim serveix per construir aeroports com el de Ciudad Real (amb un ERE) , AVES amb 16 passatgers al dia com el de Toledo-Cuenca-Albacete i ara per comprar cistelles de nadal. Fins quan durarà aquesta conya?

dimecres, 14 de setembre de 2011

Defensa de l'ús del catalàDilluns dia 12 la secció sindical de l'ACA es va afegir a la concentració convocada per somescola davant de l'Ajuntament de Barcelona, en defensa de l'ús del català.

És un altre intent de desestabilitzar el nostre país i no ho podem permetre.

Una llengua, una escola, un país.


dimecres, 10 d’agost de 2011

Situació actual de l'Agència Catalana de l'Aigua

El passat dia 26 de juliol el director de l’Agència Catalana de l’Aigua, va explicar als comandaments la situació actual després de sis mesos al capdavant de l’empresa pública.

Una de les primeres mesures adoptades ha permès reduir la despesa uns 60 milions d’euros, aproximadament un 15% de la despesa anual. L’augment d’un 8,5 % del cànon de l’aigua farà possible disposar de més ingressos encara que aquesta mesura es insuficient per resoldre definitivament el finançament de l’empresa pública.

S’ha iniciat la revisió del Pla de Gestió de Districte de Conca Fluvial de Catalunya, ja que contempla una gran inversió però, en el context actual resulta inassolible. Cal prioritzar les actuacions més necessàries a dur a terme.

En relació als insistents ajustos de la plantilla, premsa escrita i digital, va dir que encara no hi ha cap decisió presa, ja que la integració d’Aigües Ter Llobregat (ATLL) esta prevista a finals d’any.

El futur de l’administració hidràulica de Catalunya necessita un model sostenible amb solvència financera i viabilitat. Aquests són els eixos de l'Agència Catalana de l'Aigua del futur.