dilluns, 20 de juny de 2011

Permís per paternitat


A l’Agència Catalana de l’Aigua fins ara els treballadors disposaven d’un mes de permís per paternitat més tretze dies de suspensió de contracte. En l’acord de la comissió paritària de 30 de maig de 2007 es va interpretar que el permís i la suspensió del contracte eren dos coses diferents.

La Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya, incorpora un permís de paternitat de quatre setmanes consecutives amb la finalitat d’ampliar el temps  de permanència del nadó en l’àmbit familiar i major implicació dels progenitors en la cura de l’infant.

La secció sindical de la Intersindical-CSC, davant de les diverses consultes sobre l’aplicació del permís de paternitat, interpreta que els tretze dies de suspensió del contracte per paternitat a càrrec de la Seguretat Social, estan inclosos dintre del permís de quatre setmanes d’acord amb l’article 31.4 del 3er Conveni Col·lectiu.

dimarts, 14 de juny de 2011

Memòria

En aquesta nova pàgina, Memòria, volem recordar els fets i a les persones que van presenciar aquells esdeveniments transcendentals que avui formen part de la nostra història.

En aquesta ocasió volem recordar a totes aquelles persones que van deixar-ho tot, la vida, camí de l'exili.


divendres, 10 de juny de 2011

Seguim lluitant per l'estat del benestar

La Intersindical-CSC conjuntament amb la resta de sindicats amb representació als diferents sectors de la Generalitat, vam manifestar dimecres passat 8 de juny, el nostre rebuig a les retallades pressupostàries i de personal en el sector públic.

Seguim lluitant per l'estat del benestar, pel benestar de totes les persones que viuen i treballen al nostre país, per uns serveis a la ciutadania públics i de qualitat.

dijous, 9 de juny de 2011

L'ACA a la plaça Sant Jaume


La Secció Sindical de la Intersindical-CSC, el sindicat català, també vam estar presents a la concentració davant del Palau de la Generalitat i vam manifestar el nostre rebuig a les retallades pressupostàries i de personal en el sector públic.

Defensem el sector públic i uns serveis de qualitat.

dimarts, 7 de juny de 2011

Assessorament i suport legal per portar a terme la reestructuració a l'ACA

L’Agència Catalana de l’Aigua contracta a una empresa externa per l’assessorament i suport legal per portar a terme la reestructuració.

Si parléssim de transformació i modernització dels serveis públics aquest suport extern, possiblement, duria a terme una avaluació per determinar la idoneïtat abans de la presa de decisions. Aspectes relacionats amb el disseny i execució de polítiques públiques, transformació interna i millora dels serveis, pla de modernització, projecte de transformació vertical i horitzontal, reenginyeria de processos i gestió del canvi entre d’altres.

En el pla de govern 2011-2014, entre els principals objectius, el Govern es compromet a dur a terme al llarg de la legislatura aconseguir l’administració i gestió eficient del cicle de l’aigua i elaborar un pla de viabilitat econòmica de l’ACA i ATLL.

Fa anys que no s’han aplicat increments raonables del cànon i no s’han compensant grans costos aliens i sense cap relació amb el cicle de l'aigua, cosa que ha anat gravant la situació financera. El resultat de tot això és un gran forat financer i ingressos que no cobreixen les despeses corrents. Però, aquest endeutament ha passat per varies legislatures!

Els mitjans de comunicació han mantingut com a buque insígnia del sector públic a l’Agència Catalana de l’Aigua, sense cap reso ni interès per la seva situació financera.

El Decret 309/2011, de 12 d’abril, va regular el Consell per a l’Impuls i Ordenació de la Reforma de l’Administració. Aquest consell té com a finalitat, entre altres, la creació, la supressió o la modificació d’ens en l’àmbit del sector públic, creant la Comissió del Sector Públic.

Acomiadaments a l’Institut Català del Sòl, Institut Cartogràfic de Catalunya, Agència Catalana de l’Habitatge de Catalunya, Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i Agència Catalana de l’Aigua i s’han fet passos cap a una reestructuració.

Des de la secció sindical davant de l’anunci de fusió amb l’empresa pública Aigües Ter Llobregat (ATLL), el reso mediàtic per part de la premsa i la informació ambigua que no ens aporta informació rellevant, entenem que els objectius estan orientats cap a una reducció i simplificació dels serveis amb repercussió a les plantilles de personal.

dilluns, 6 de juny de 2011

Fusió de les empreses públiques ACA i ATLL


L’última informació confirma la fusió del l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i Aigües Ter Llobregat (ATLL), empresa pública adscrita al Departament de Territori i Sostenibilitat, responsable de l'abastament d'aigua en alta a la ciutat de Barcelona, la seva àrea metropolitana, i les comarques del seu entorn.

Aquesta noticia es contradiu amb el rumor de privatització de fa uns mesos. Aigües Ter Llobregat arrossega un deute d’uns 700 milions d’euros. Aquesta fusió pot suposar una reducció d’alts càrrecs i de despeses.

dissabte, 4 de juny de 2011

Situació econòmica insostenible de l'ACA

La situació econòmica de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) és insostenible. Així ho va dir el conseller del Departament de Territori i Sostenibilidad al Parlament.
Fa temps que l'ACA està en fallida i si fos una empresa privada hagués tancat les portes. No disposa de recursos econòmics propis per afrontar les despeses, les inversions previstes i el manteniment de les instal·lacions.

El pla d'acció presentat inclou la reducció de la despesa, la reducció dels serveis i la reducció de personal.

L'autofinaçament recuarà finalment en els consumidors amb una pujada del cànon.

divendres, 3 de juny de 2011

Defensem el sector públic i uns serveis de qualitat

Et convoquem a la concentració que farem el pròxim dia 8 de juny, a les 18 hores, a la plaça de Sant Jaume de Barcelona.

Pel manteniment dels llocs de treball.

Pel manteniment del poder adquisitiu.

Per la transparència en l'ocupació pública.

Perquè racionalitzar no és retallar.

Per uns serveis públics i de qualitat.