dimecres, 27 de març de 2013

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) canvia d'edifici


El passat divendres dia 22 de març, representants dels quatre sindicats a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) es van reunir amb el gerent i la directora de Recursos Humans i Organització.
 
En aquesta reunió els directius de l’ACA van exposar que el dia 31 d'octubre es deixarà l'edifici del carrer Provença núm. 204. La seu corporativa preveuen que s’ubicarà a l’edifici del carrer Provença núm. 260.
 
El trasllat al nou edifici del carrer Pau Claris resta pendent de l’aprovació de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya. Segons van comentar es tracta de quatre plantes de 800 m². Aquest canvi comportarà una redistribució del personal i alguns canvis en l’estructura de l’organització.
 
El laboratori de l’ACA  es traslladarà a les instal·lacions d’ATLL Concessionària en el terme municipal d’Abrera, on esta ubicada l’estació de tractament d’aigua potable que tracta l’aigua del riu Llobregat.
 
Després de la privatització d'Aigües Ter Llobregat (ATLL) a finals  del desembre passat, les 15 persones que treballaven en el laboratori per mesurar la qualitat de l'aigua de la planta depuradora d'Abrera es van incorporar a la plantilla de l’ACA.
 
També van comentar la possibilitat de traslladar el servei d’inspecció de la demarcació Llobregat–Foix a les instal·lacions d’Abrera, per la proximitat al territori i les condicions de les infraestructures existents.
 
Al final de la reunió els representants de l’empresa van entregar la documentació sol·licitada relativa als treballs realitzats per la consultora DELOITTE, un avanç dels pressupostos per l’any 2013 i l’accés a consultar la documentació elaborada per Alpha Consulting, companyia de consultoria especialitzada en el disseny, implantació i millora de les operacions.

dilluns, 25 de març de 2013

Recurs contenciós administratiu contra la supressió de la paga extraordinària.


Intersindical-CSC interposa recurs contenciós administratiu contra la supressió de la paga extraordinària.
 
La Federació d'Administracions Públiques de la Intersindical-CSC ha interposat recurs contenciós administratiu contra l'Acord de Govern 19/2013 pel qual s'adopten mesures excepcionals de reducció de despeses de personal, entre elles la supressió d'una paga extraordinària al personal de l'Administració de la Generalitat incloent-hi el personal docent i administratiu de les universitats.
 
La Intersindical-CSC denuncia que aquesta mesura representa una disminució salarial anual mitja del 7,14% que repeteix la retallada de l'any passat del reial decret 20/2012 del Partit Popular.
 
Per la seva banda, la Intersindical-CSC insta a l'Administració de la Generalitat a dir prou i a plantar-se davant uns pressupostos imposats per l'Administració central que perpetuen el dèficit fiscal que pateix el nostre país.

dissabte, 16 de març de 2013

5è Congrés Nacional de la Intersindical-CSC

El proper 6 d'abril se celebrarà el 5è Congrés Nacional de la Intersindical-CSC.

El Congrés reunirà un total de 100 delegats i delegades de les diferents federacions i de l’Eina, amb dret a vot. El procés Congressual s’'ha iniciat amb la publicació i distribució de les dues ponències base.

La jornada congressual se celebrarà al Centre Cívic Urgell de Barcelona el dissabte 6 d'abril de 10.00 h a 14.00 h.

Ens trobem immersos en un context de crisi múltiple: econòmica, social, laboral, nacional i institucional. És per això que aquest 5è Congrés té una importància especial ja que ha de servir per a situar la nostra organització en disposició d'afrontar amb garanties un cicle històric i econòmic transcendental per al nostre país i el conjunt dels treballadors i treballadores.

Davant de les constants ofensives als nostres drets, som conscients que ens cal dotar-nos de força per a defensar els nostres drets. I la nostra eina és l a Intersindical-CSC; l'hem de greixar , enfortir-la i dotar-la de la màxima eficiència.