divendres, 15 d’octubre de 2010

Negociació del Conveni

En la situació d’inestabilitat econòmica actual, amb les mesures imposades pel govern espanyol, la pèrdua de credibilitat a la classe política i el declivi progressiu sindical, dificulten la comunicació, la participació i la negociació amb les direccions de les empreses.

Tot i així, les persones que conformem la secció sindical de la I-CSC, considerem necessari negociar el quart conveni col·lectiu, sense polititzar i sense motivació ideològica, per la realitat laboral. Nosaltres fomentem el compromís actiu amb l’acció col·lectiva davant l’actitud de delegació mitjançant el vot i no entenem el sindicalisme com acció política.

A l’Agència Catalana de l’Aigua la negociació col·lectiva s’ha caracteritzat per la pobresa de continguts i manca d’innovació. De la tradicional rutina de negociacions basades en la clàusula de revisió salarial segons l’IPC espanyol o català i la jornada laboral, s’ha de passar a una negociació col·lectiva que contribueixi a afrontar les noves matèries sorgides en el context actual.

Context que es veu agreujat pel desastre financer d’uns 2.000 milions d’euros que venen arrossegant l’Agència Catalana de l’aigua (ACA) i Aigües Ter Llobregat (ATLL) i pel tancament de l’empresa pública SAENSA, empresa instrumental participada a parts iguals amb l’ Institut Català d’Energia (ICAEN). El resultat de tot plegat és un forat financer que amenaça de desembocar en dolorosos i indesitjats processos de privatització en el futur.

A aquest malbaratament de diners públics s’han d’afegir els problemes de l’organització. Uns problemes incidents a partir de la signatura de l’anterior conveni col·lectiu que van provocar continus acords i procediments amb poques garanties d’èxit i que s’han multiplicat amb la nova direcció de recursos humans. Aspectes que afecten als membres de l’organització, en la seva vida laboral i personal i posteriorment a l'organització; la promoció econòmica, ascensos, desenvolupament professional, incentius i una retribució equitativa.

És imprescindible incloure en la negociació la recuperació del poder adquisitiu perdut, així com la previsió davant l’amenaça de privatització que ens ha portat la gestió de l’aigua al llarg d’aquests anys.

Des de la nostra perspectiva de futur i amb tots aquests elements creiem necessari obrir la negociació del quart conveni col·lectiu, amb independència dels interlocutors i del partit polític que dirigeixi l’Agència Catalana de l’Aigua.