dissabte, 24 de desembre de 2011

Comitè de Seguretat i Salut de l'ACA


En data 28 d’abril de 2008, el gerent de l’Agència Catalana de l’Aigua, en el document sobre política de prevenció de riscos laborals i en coherència amb els principis que va exposar va fer públic en d’altres els compromisos següents:

. Complir amb els requisits legals i reglamentaris en matèria de seguretat i salut en el treball.- Potenciar una política de comunicació, diàleg, consulta i participació de tot el personal mitjançant els seus representants, d’acord amb criteris de transparència i objectivitat.

En data 16 de desembre de 2010, mitjançant escrit adreçat al gerent de l’Agència Catalana de l’Aigua, vam instar a l’empresa a constituir el comitè de seguretat i salut de Tarragona i designar als seus delegats de prevenció. També la designació dels delegats de prevenció dels centres de treball de Lleida i Girona d’acord amb la normativa en matèria de Prevenció de Riscos Laborals.

En la mateixa data van adreçar escrits al president del comitè de Tarragona i als delegats de personal de Lleida i Girona, per tal de constituir el comitè de seguretat i i salut i la designació dels delegats de Prevenció de Riscos Laborals.

Tor això per coherència, per sentit comú, racionalització, austeritat i perquè estem convençuts que cada centre de treball ha de tenir els seus representants de Prevenció de Riscos Laborals. En les eleccions sindicals s’escullen als representants en cada centre de treball, es fan assemblees en tots els centres de treball, referèndums en tots els centres de treball i cada dos mesos es du a terme la reunió del comitè intercentres en un centre de treball diferent.

Perquè segueixen encaperonats en que els delegats de personal siguin designats de manera aleatòria i principalment de Barcelona en detriment dels altres centres de treball?

En la reunió del comitè de seguretat i salut de l’Agència Catalana de l’Aigua del dia 27 d’octubre de 2011, els delegats de prevenció van presentar tal com consta en l’acta aixecada, un escrit demanant que les hores necessàries per assistir a simulacres d’evacuació no formessin part de les hores sindicals establertes degut a l’elevat nombre de centres de treball. També, van demanar l’increment de 15 hores extres per realitzar les seves funcions.

L’agència Catalan de l’Aigua té personal en 7 embassaments en les conques internes:

Boadella: 4 treballadors

Foix: 3 treballadors

La Baells: 5 treballadors

La Llosa: 3 treballadors

Sant Ponç: 3 treballadors

Sau: 3 treballadors

Siurana: 5 treballadors

Aquests treballadors assisteixen a assemblees i participen en les eleccions sindicals en els centre de treball de Lleida, Tarragona, Barcelona i Girona en funció de la ubicació de l’embassament.

Ens preguntem com es realitza la tasca en prevenció de Riscos Laborals allunyant del centre de treball. Quina despesa representa aquesta irracionalitat, econòmicament i sindicalment a l’empresa? Quin benefici o perjudici representa aquest despropòsit ?

També, algú, hauria d’explicar alguna  cosa.

divendres, 23 de desembre de 2011

Mentides no, transparència si al comitè d'empresa de l'ACA.


Entre les propostes que vam presentar en la plataforma de les passades eleccions sindicals, juny de 2010, estava el compromís en la transparència. Quan vam redactar la plataforma érem conscients de la dificultat. La manca de transparència fa anys que es ve denunciant perquè afecta a tothom, a totes les treballadores i treballadors dins i fora del conveni col·lectiu de l’Agència Catalana de l’Aigua.

Les actes del Comitè de Barcelona, Comitè de Tarragona, Comitè Intercentres, Comissió Paritària d’Interpretació, Vigilància i Estudi del Conveni i resta de comissions no es publiquen.

Tal i com diuen els reglaments del Comitè de Barcelona i Comitè Intercentres, per tal que tothom sàpiga què s’està negociant o tractant, s’han de publicar a I‘ espai d'intranet d’Acció Sindical el contingut de totes les reunions i comissions que es facin.

La informació es donà només a persones que van donar suport a les llistes electorals. Fins i tot se'ls fa arribar informació per correu electrònic.

Avui, encara, el Comitè de Tarragona no ha elaborat ni publicat el seu reglament de funcionament.

En l’actualitat hi ha 28 representants dels treballadors a l’Agència Catalana de l’Aigua i 4 delegats LOLS. En total hi ha 32 persones que representen al col·lectiu treballador i als sindicats. Disposen de 15.060 hores a l’any per desenvolupar les seves tasques. Aquestes hores estan repartides de la següent manera: CATAC 5.160, CCOO 4.320, UGT 4.140 i I-CSC 1.440. Amb aquestes hores un representant legal es pot dedicar un dia sencer a l'any a una treballadora o treballador per informar, assessorar o defensar. Cal esmentar que les hores emprades en les convocatòries fetes per l’empresa no computen en aquestes hores.També, hi ha 3 presidències de comitè i 3 secretaries.

En algun moment, potser, algú també hauria d’explicar alguna cosa.

Agència Catalana de l'Aigua (ACA)

Sembla que l'ACA ha renegociat amb venciment durant el primer trimestre del 2012 i s’han proposat els venciments de novembre i desembre del 2011. Això dona, a curt termini, una disponibilitat de fons de 40 milions d’euros, tot sembla indicar que tornarà a fer pagaments a proveïdors, bàsicament empreses del sector, ni que sigui de manera endarrerida. L’efecte en cadena dels impagaments és molt preocupant.

El deute acumulat és d’aproximadament 1.494 milions d’euros, 1.195 milions d’euros com a deutes i 299 milions d’euros d’impagaments. Durant el 2012 vencen 300 milions de crèdits i s’han de pagar 45 milions d’interessos. La despesa de personal és de 32 milions.

Dintre d’aquest despropòsit cal recordar que el 2007 fins al 2011 s’ha pagat un milió d’euros en concepte de dietes del Consell d’Administració. 27 membres del Consell a reunió mensual per un preu dieta de 551. Consta que tant UGT com CCOO formen part del Consell, encara que no siguin membres de ple dret, alguna cosa haurien d’explicar al respecte.

Paral·lelament a això, s’ha acordat a l’empresa Deloite Abogados a fi i efecte de reestructurar la plantilla, cost de l’assessorament 42.480 € amb IVA, pels rumors que corren es tracta d’acomiadar al 40 % dels 650 treballadors de la plantilla, estem a l’espera de l’evolució del tema.

Al setembre ja es va pujar el cànon un 50% pels grans consumidors i un 8,5% per la resta al 2012 els trams alts s’apujaran un 3% i la resta el 10%.

divendres, 16 de desembre de 2011

La paga extra de Nadal dels empleats públics

El portaveu del Govern, Francesc Homs, i el conseller d'Economia i Coneixement, Andreu Mas-Colell, van anunciar que pagaran amb retard fins al 20% de la paga extra de Nadal als empleats públics.

Aquestes mesures són bàsiques per solucionar la greu situació en la qual es troben els comptes de la Generalitat per l'impagament dels 759 milions d'euros del Govern de Zapatero.

El conseller d'Economia va demanar "prudència" abans de determinar un percentatge sobre quina part de la paga de Nadal s'abonarà, previsiblement, al gener. Pel que fa a la retribució mensual, va assegurar que no tindran problemes per pagar el 21 de desembre

dimarts, 13 de desembre de 2011

Sense rumb i a la deriva

El col·lectiu treballador de l’Agència Catalana de l’Aigua va escollir al col·lectiu Ronda en la consulta efectuada el passat dia 30 de novembre.

El resultat va ser de 431 vots d’un total de 659 persones de la plantilla. En quant a la publicació de les llistes, de qui paga i qui no paga, 330 persones també van estar  d’acord en la seva publicitat. Uns resultats ajustats i què segurament no van ser els esperats.

En principi i tal com van explicar en l’assemblea, la quantitat a ingressar era de 50 €, avui ja són 60€. Alguns diuen que és l’IVA i altres que es deu a la falta de solidaritat. Quin IVA? Quina solidaritat?

No hi ha rumb, manca seriositat i tenen molta presa perquè tothom pagui abans de Nadal.

Fins a finals del proper mes de gener no es presentarà la reorganització i  el redimensionament de la plantilla als comandaments i als sindicats. Ens preguntem perquè tanta presa i fer les coses de qualsevol manera.

Tal com vam dir estem disposats a col·laborar però, amb transparència i sense manipulació.

dilluns, 5 de desembre de 2011

No tots els treballadors de l'ACA van escridassar, xiular i insultar al conseller

No estem d’acord amb les actuacions realitzades pel comitè de l’ACA davant l’empresa, davant del consell d’administració i davant el conseller conjuntament amb platafomes,  entitats i moviments socials.

Entenem que la defensa dels llocs de treball no ha d’anar acompanyada de interessos personals, polítics, promocions o publicitat.

Tampoc aprovem els crits, xiulets i alguns insults al conseller, no cal ser mal educats per protestar i reivindicar el dret legítim al treball. Volem defensar els llocs de treball emprant la intel·ligència i sent respectuosos. Demanem un canvi en el model sindical actual que no beneficia a ningú, empitjora encara més la imatge dels sindicats i dificulta l’apropament de les persones a aquestes organitzacions.

diumenge, 4 de desembre de 2011

La unió fa la força!

La comissió d’empreses públiques, anunciada en totes les assemblees i reunions del comitè d’empresa de l’ACA, tal com es pot veure en els comunicats de premsa i publicacions només porten els logos dels tres sindicats presents a la mesa de negociació amb Funció Pública.

Aquestes organitzacions es van cansar de dir que estava la porta oberta a tothom. En realitat de les 65 empreses públiques, segons hem pogut consultar en la pàgina http://www10.gencat.cat/sac/AppJava/info.jsp?tipus=ep, representants de 17 empreses públiques han participat en aquesta comissió.

Aquestes formacions sindicals estan representades per majoria en els seus comitès d’empresa Per aquest motiu, per la manca de transparència i ànsia de protagonisme, no estem d’acord que el comitè intercentres de l’ACA malgasti el temps, en el context actual, donant publicitat a uns sindicats per demostrar que són els únics que fan quelcom en el sector públic davant l’opinió pública. Recordem que és molt important la participació de totes i tots i què la unió fa la força.

dissabte, 3 de desembre de 2011

Manipulació i engany en l'assemblea de treballadors a l'ACA

Lamentem els esdeveniments del passat dia 30 de novembre en l’assemblea de treballadors a l’Agència Catalana de l’Aigua. En aquests moments i en el context actual es inacceptable  i irracional, entre altres qualificatius, que membres d’altres sindicats ens prohibissin assistir a l’assemblea, a exposar les nostres idees, iniciar un debat o obrir altres alternatives. Algunes i alguns han traspassat la línia sense retorn.

Una assemblea convocada per CCOO, UGT i CATAC exclusivament per contractar un gabinet d’advocats davant del possible expedient de regulació d’ocupació i confeccionar una llista de les persones que paguin i no paguin, segons van dir per solidaritat . Nosaltres entenem que la vertadera solidaritat es ajudar a algú sense rebre res a canvi i sense que ningú s'assabenti. En essència es ser desinteressat. La solidaritat es mou només per convicció de justícia i igualtat. Tal com vam dir no acceptem la coacció abanderant i embrutant la vertadera solidaritat.

També, volem dir que estem decebuts i no entem la gran participació en les passades eleccions sindicals i avui la manca de confiança en els quatre sindicats amb representació a l’ACA per desenvolupar les tasques que tenen encomanades: negociació, defensa dels interessos generals i representació legal.

Potser, tenim raó quan diem que cal un nou model sindical.
Tots els gabinets d'advocats (CCOO, UGT i CATAC)
Proposta final presentada (CCOO, UGT i CATAC)divendres, 2 de desembre de 2011

El col·lectiu Ronda desembarca a l'ACA


Per majoria, els treballadors de l’Agència Catalana de l’Aigua han escollit al col·lectiu Ronda entre les tres opcions presentades pel comitè intercentres. Un col·lectiu de professionals, que respectem i que desitgem el millor dels èxits.

Col·laborarem però, com ja hem manifestat amb anterioritat no serem còmplices de cap manipulació i falsedat i demanem transparència. Som i seguirem sent fidels als nostres principis i valors.

En la informació publicada sobre els resultats de la consulta no queda clar quina tasca s’encomanarà als advocats, negociació en l’expedient de regulació d’ocupació i defensa o com han publicat només defensa dels treballadors.

També trobem a faltar el nombre total de treballadores i treballadors de l’empresa, per poder fer els càlculs dels percentatges. Tampoc hi ha dades sobre la publicació de llistes en la demarcació de Tarragona.

Pel que fa a l’abanderament en pro de la solidaritat per publicar llistes de treballadores i treballadors, comprovem que hi ha una modulació en el discurs fet pel president del comitè intercentres en l’assemblea del dia 30 de novembre. En la presentació dels resultats comprovem que ara diu adhesió a l’assessorament. Massa tard i insuficient. Ha ocasionat un abans i un desprès indesitjable en l’empresa, ha traspassat la línia roja, el punt sense retorn, és presoner de les seves mentides. El president del comitè intercentres ha posat rumb cap el fraccionament del col·lectiu, un dany irreparable!

dijous, 1 de desembre de 2011

Ens afecta a totes i tots!

La secció sindical de la Intersindical-CSC de l’Agència Catalana de l’Aigua, té representació al comitè d’empresa de Barcelona i al comitè intercentres. Una representació obtinguda en les passades eleccions sindicals (any 2010), en les quals tot i tenir tot tipus d’entrebancs (vots per correu i candidatura), vam aconseguir millorar els resultats anteriors.
Per aquest motiu i amb l’objectiu de representar a totes aquelles persones que ens van depositar la seva confiança, volem transmetre les nostres idees, propostes i opinions en tots els àmbits de representació. També, tal com ens vam comprometre, volem fer arribar tota la informació als nostres representats i a tot el col·lectiu treballador, d’acord amb l’Estatut dels Treballadors i amb els reglaments del comitè de Barcelona i del comitè intercentres.

Creiem que el col·lectiu treballador ha de tenir coneixement dels debats interns del comitè, opinions, propostes, acords i desacords. També, disposar d’informació sobre les negociacions i de les reunions amb els representants de l’empresa. Aspectes fonamentals que donen sentit a l’existència dels representants legals dels treballadors en qualsevol empresa.

Per aquest motiu mitjançant les assembles generals, el nostre blog i la comunitat d’usuaris de Facebook, seguirem fent arribar la informació a totes les treballadores i tots els treballadors de l’ACA.