dimarts, 30 d’abril de 2013

Nou director de l'Agència Catalana de l'Aigua

El Govern de la Generalitat ha nomenat avui Jordi Agustí com a nou director de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) en substitució de Leonard Carcolé. Nascut a Figueres, és enginyer industrial, Màster en Direcció i Administració d'Empreses i pràcticament tota la seva carrera professional s'ha desenvolupat en la gestió d'infraestructures i serveis públics.
 
Després d'un breu pas en enginyeries privades (1984-1985), es va incorporar a l'Ajuntament de Figueres, primer com a adjunt a l'enginyer municipal i, a partir de 1988, com a director tècnic de l'empresa municipal Fisersa.
 
L'any 1991 va assumir la direcció-gerència de Fisersa i va dirigir la seva expansió fins a formar un grup de cinc empreses municipals, amb una plantilla d'un centenar de treballadors, que s'encarregaven de la prestació dels principals serveis públics, com l'abastament d'aigua potable, la xarxa de clavegueram, la depuració d'aigües residuals, el transport urbà o la recollida de residus, entre d'altres.
 
Després de 14 anys al grup d'empreses municipals Fisersa, Jordi Agustí es va incorporar el 2005 a l'Ajuntament de Roses, on actualment desenvolupava la seva activitat professional com a enginyer en cap i màxim responsable de l'àrea d'Infraestructures i Serveis Públics.

dimarts, 23 d’abril de 2013

El diumenge 28 d'abril, manifestació ciutadana contra les retallades i les privatitzacions.


 
 
Convocades per les organitzacions veïnals a debatre plegades l’actual situació, tot un seguit de plataformes unitàries sindicals i d’entitats de l’àmbit de l’educació, la sanitat i la funció pública, també moviments socials i assemblees de barri, han decidit fer confluir les seves protestes i reivindicacions en una gran manifestació ciutadana, que se celebrarà el diumenge 28 d’abril amb el lema: “Aturem els pressupostos antisocials. Totes juntes podem”.

La marxa sortirà a les 12.30 h des de la cantonada de Passeig de Gràcia amb Ronda de Sant Pere i baixarà fins al Parc de la Ciutadella, seu del Parlament de Catalunya.
 
 

 
 
Així mateix marxaran diverses columnes que confluiran amb el gruix de la manifestació:
11.30 h: Columna d’Educació, Passeig de Gràcia-Aragó
11.30 h: Columna de Sanitat, Balmes-Gran Via
11.30 h: Columna de Funció pública, Rambla Catalunya-Diputació
Us hi esperem! Nosaltres decidim!
 
 
Podeu accedir al document íntegre picant aquest enllaç.

 

dijous, 18 d’abril de 2013

El Parlament aprova garantir el cabal ecològic mínim del Ter


El Parlament de Catalunya va aprovar ahir, a la Comissió de Territori i Sostenibilitat, una proposta de resolució del PPC per garantir el cabal mínim del Ter. El text, aprovat amb una esmena transaccional, «insta el Govern de la Generalitat a garantir, en qualsevol cas, el manteniment del cabal ecològic mínim del riu Ter».
 
El portaveu del PPC al Parlament, Enric Millo, també va explicar que «el text també insta el Govern a realitzar els estudis necessaris per a determinar els cabals del riu Ter necessaris per al reg de la zona regable del Ter, aigües avall del Pasteral».
 
Per Millo «és necessari saber amb exactitud les necessitats de les nostres comarques per poder establir quin cabal mínim cal garantir i això ha d’estar concretat a les bases».
 
Publica Diari de Girona, 18 d’abril de 2013

El Segre a Oliana, en alerta per falta d’aigua


La comissió de desembassament de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) va considerar fa dos dies que el riu Segre aigües amunt d’Oliana està en situació d’alerta per les baixes aportacions al pantà.
 
No obstant, la Confederació va matisar que el desgel de les grans reservis de neu a la
capçalera milloraran aquesta situació. També és considera per sota dels nivells òptims el tram baix del riu al sud del Segrià per poques pluges en l’últim semestre.
Els pantans de la Noguera Ribagorçana estan en prealerta.
 
 
 
Publica Segre, dijous, 18 d'abril de 2013
 

divendres, 12 d’abril de 2013

AIGUA: La connexió del canal Segarra-Garrigues amb la xarxa Ter LlobregatL'empresa ATLL Concessionària de la Generalitat de Catalunya, SA, l'empresa privada recentment adjudicatària per part de la Generalitat per gestionar l'aigua potable a Barcelona (província), està en marxa per connectar el Canal Segarra-Garrigues a la seva xarxa Ter Llobregat.
En aquest sentit entrant en matèria mediambiental, la Secció Sindical de la Intersindical CSC a l’ACA i la Secció  Sindical de la CGT a ATLL Concessionària estem en contra del transvasament de conques internes ja que el càstic mediambiental és irreparable.
 
D'altra banda, ens qüestionem l'objecte d'aquesta operació. Si en un principi el canal Segarra-Garrigues havia de donar servei a l'agricultura, perquè ara es connecten les dues conques? Servei bàsic a l'agricultura o especulació? L’activació de la interconnexió Canal Segarra-Garrigues amb la xarxa Ter Llobregat pot ser una qüestió estrictament econòmica però no en el sentit d’optimitzar els recursos amb les necessitats bàsiques de la població sino per engrossir les rapinyades arques públiques, mitjançant empreses privades.
 
Recordem que el canal està gestionat per una societat privada, Aigües del Segarra Garrigues, SA. Entre els càrrecs històrics d’aquesta societat es trobava el Sr. Leonard Carcolé Galea,  actual director de l’Agència Catalana de l’Aigua i prèviament ex-directiu d’Aigües de Barcelona. D’altra banda, la privatització de la gestió en alta de l’aigua de boca de la província de Barcelona, ATLL Concessionària de la Generalitat de Catalunya, SA, pertany majoritàriament al Grup Acciona Agua, el banc brasiler BTG Pactual i altres empreses. Totes dues multinacionals tenen fonts financeres que operen a nivell mundial. Ambdues empreses també estan mostrant una molt bona voluntat de fer bussines, la primera li vendrà l’aigua a la segona, la segona la vendrà a la vegada als serveis municipals. Per tant el canal serà un gran negoci per les grans corporacions amb connivència amb el govern de Catalunya.
 
Una altra qüestió afegida és el desús d'altres instal·lacions que s’inclogueren en les obres alternatives al Pla Hidrològic Nacional (PHN), com la dessaladora del Prat, amb un cost de 259.000.000 mil.lions d’€ pagats pels ciutadans i ciutadanes. Aquesta instal.lació té una capacitat de potabilització  de 60 Hm3/any i n’està produïnt escasament 10 Hm3/any , el cost d'aquesta aigua és massa elevat. En termes tècnics, econòmics i sostenibles la previsió hidràulica dels gestors de l’administració té un suspens de nota. Un suspens no per manca d’estudi sinó perquè els seus objectius obeeixen al model urbanístic de creixement sense mesura, a l’especulació front la necessitat bàsica, beneficiant les grans constructores en lloc dels contribuents.
 
Font: Seccions Sindicals de:

CGT a ATLL Concessionària de la Generalitat de Catalunya, SA
Contacte: seccionsindicalcgtatll@gmail.com 
Intersindical CSC a l'Agència Catalana de l'Aigua
Contacte: aca.icsc@gmail.com

dilluns, 8 d’abril de 2013

Negociació 4rt Conveni Col·lectiu de l'ACA

El dia 30 de setembre de 2011 l'empresa va comunicar en forma i condicions la denúncia del 3er Conveni Col·lectiu vigent i en data 3 d’octubre, ambdues parts, empresa i part social, van demanar per escrit a la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball de la Generalitat de Catalunya, que l’admetés i tingués per denunciat el 3er Conveni Col·lectiu de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).
 
El dia 11 de novembre es va dur a terme la segona reunió de la comissió negociadora del 4rt Conveni Col·lectiu de l’ACA. Els representants de l’empresa van exposar les línies generals de la seva proposta de negociació.
 
El dia 15 de novembre de 2011 la secció sindical de la Intersindical-CSC de l’ACA, va publicar el full informatiu Conveni Col·lectiu, en el qual s’exposaven els factors de negociació, entesos d’interès i oberts al debat. Són punts realment d’interès general, no són falses demandes o de canvi. No es pretén regatejar, entenem l’altra part, per això tenim uns objectius clars per afrontar el procés de negociació.
 
És convenient adequar el conveni col·lectiu a la normativa vigent aplicable, l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP), l’Estatut dels Treballadors (ET), llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les Administracions Públiques de Catalunya i la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva de dones i homes.
 
També, s’ha d’ajustar amb el Reial Decret Llei 7/2011, de 10 de juny, de mesures urgents pera la reforma de la negociació col·lectiva, la Llei 3/2012, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral, el Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat i amb la llei de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya.
 
A més, el text necessita adaptar-se a les noves necessitats, per evitar utilitzar formes sexistes i androcèntriques estereotipades i millorar la seva llegibilitat.
 
El 3er Conveni Col·lectiu de l’Agència Catalana de l’Aigua perdrà la ultractivitat el proper mes de desembre de 2013. En cas de no negociar es perdrien els drets legals. La comissió negociadora ha reprès la negociació, establint el calendari de les reunions.
 
Som conscients del context econòmic i financer, de la gran incertesa, de les mesures d’austeritat, dels criteris de racionalització i de les mesures de reorganització i simplificació administrativa. No obstant això, creiem que la negociació ha d’arribar a un acord que millori el Conveni Col·lectiu, la seva aplicació i interpretació. També, que aporti elements que afavoreixin el creixement personal, tal com vam expressar en la plataforma electoral de juny de 2010.

Millora de les incapacitats temporals del personal a servei de la Generalitat de Catalunya

El proper dimecres, 10 d’abril, està previst que es dugui a terme el tràmit parlamentari per a l’aprovació del Decret llei 2/2013 de modificació del règim de millores de la prestació econòmica d’incapacitat temporal del personal al servei de l’Administració de la Generalitat.

Davant d’això la Intersindical-CSC ha fet arribar aportacions als diferents grups parlamentaris per tal de que es tinguin en compte durant la tramitació.
 
D’altra banda, no entenem l’interès de certes organitzacions sindicals en promocionar assegurances de cobertura econòmica en cas d’IT fet que es pot entendre per una renúncia a la lluita per la percepció integra del salari en cas de malaltia.
 
Per últim cal recordar que el Decret Llei 2/2013 té efectes retroactius des del 15 d’octubre de20 12 i que hi ha un termini de tres mesos per a la reclamació des de l’endemà de la data de publicació del decret, és a dir, tres mesos a comptar des del 22 de març.
 
Podeu accedir a les aportacions en el següent enllaç:
 

diumenge, 7 d’abril de 2013

Carles Sastre escollit nou Secretari general de la Intersindical-CSC


Carles Sastre succeeix Isabel Pallarès al davant de la Intersindical-CSC amb el suport del 98% dels i les congressistes.
 
Al 5è Congrés nacional, celebrat ahir, 6 d'abril, la Intersindical-CSC ha designat un nou equip per a encarar un nou període marcat per la crisi econòmica i social i el procés d'independència. La candidatura encapçalada per Sastre, l'única que es presentava, obtingué el suport del 98% dels i les delegades congressuals.
 
Les dues ponències presentades, acció sindical una altra d'organització, han estat aprovades amb un ampli suport dels i les delegades. La ponència d'organització fa una aposta per enfortir el perfil independentista del sindicat, implementar metodologies de treball adaptades a l'actual escenari polític i social i, per altra banda, enfortir les sigles CSC (Confederació Sindical de Catalunya). Pel que fa a la ponència a la ponència d'acció sindical, s'emfatitza el compromís de bastir des dels centres de treball una alternativa sindical “des de la constatació que la lògica del pactisme s'ha esgotat” i “contestant l'actual hegemonia social” mitjançant l'acumulació de forces. Així mateix, s'incideix en la necessitat d'intensificar el suport a les classes populars “víctimes de la pressió d'un sistema sòcioeconomic basat en l'especulació i la destrucció de l'economia productiva el qual trasllada el deute al conjunt de la ciutadania”.
 
El congrés aprovà una resolució en favor dels serveis públics i una altra demanant que l'estat propi es fonamenti en “la igualtat, la solidaritat i la participació de les classes populars en la pressa de decisions” i apostant per sotmetre a referèndums la integració de l'estat català "en estaments supranacionals", com ara la UE o l'OTAN. Així mateix, es dóna per obsoleta la demanda d'un Marc català de Relacions Laborals, tan esgotada com l'actual marc autonòmic considerant la independència nacional com a única oportunitat per a “reconquerir drets laborals i socials i obtenir-ne de nous en el marc del nou estat català”.
 
La CSC, l'únic sindicat català reconegut internacionalment com a tal, han enviat salutacions la Federació Sindical Mundial (FSM), el sindicat majoritari grec Pame, el gallec CIG, el basc LAB i el sard CSS. Entre les resolucions del congrés, se n'ha aprovat una per unanimitat reclamant l'alliberament de l'exsecretari general de LAB Rafa Díez Usabiaga.
 
El Secretariat nacional entrant ha felicitat l'equip sortint per la feina duta a terme i agraït, especialment, a Isabel Pallarès el seu compromís i feina feta des del 1998, quan assumí la direcció del sindicat català.
 
El nou Secretariat Nacional és integrat per Carles Sastre, Sergi Perelló, Màrius Lleixà, Nèstor Sastre, Antoni Alarcón i David Hereu.

divendres, 5 d’abril de 2013

Leonard Carcolé i Galea ha posat fi a la seva etapa com a director de l'ACA

Leonard Carcolé i Galea ha posat fi a la seva etapa com a director després de dos anys al capdavant de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), empresa pública que gestiona i planifica el cicle integral de l’aigua a Catalunya.
 
Entre els principals assoliments de l’exdirector de l’ACA, es troba la reducció del deute bancari, des dels 1.368 milions d'euros de 2010 fins als 1.104 milions d'euros de 2012, després de tancar l'últim any amb un superàvit de 106,67 milions d'euros.
 
Les xifres són el resultat d'un pla de reestructuració, que s'han fonamentat en una reducció de les despeses corrents, un augment dels ingressos fruit de dues pujades del cànon de l'aigua i un acord amb diferents entitats bancàries per reestructurar el deute.

dimecres, 3 d’abril de 2013

ERC reclama al Govern que recuperi la gestió pública d’ATLL

 
El diputat d’ERC, Marc Sanglas, ha reclamat al Govern que recuperi la gestió pública d’Aigës Ter Llobregat (ATLL) i ha insistit que ERC s’oposa a qualsevol procés de privatització del cicle de l’aigua perquè l’accés a l’aigua potable i al sanejament és un dret universal i configuren un servei públic bàsic. Sanglas a més considera que l’externalització de la gestió encarirà el cost de l’aigua en alta, que ATLL és patrimoni comú dels ciutadans i ciutadanes.