dijous, 20 de febrer de 2014

El conveni col·lectiu de l'ACA un any més prorrogat

 
Representants de l'empresa i sindicats acorden sol·licitar la ultraactivitat del conveni fins el 3 de març de 2015, mantenint reunions mensuals fins el proper mes de maig i un cop passades les eleccions sindicals de juny avaluar la necessitat de reemprendre les negociacions amb més freqüència. El tercer conveni col·lectiu va expirar el 2010.
 
Com ja vam anunciar amb anterioritat, era difícil arribar a un acord que satisfés a les dues parts negociadores. La secció sindical de la CSC no esta satisfeta després de més d’un any de reunions, amb el desenvolupament, el tarannà i les propostes presentades en la negociació. L’Agència Catalana de l’Aigua necessita un acord i un redactat d’acord amb la realitat social i les noves tendències laborals.
 
Com ja fa temps venim manifestant, no podem seguir mantenint l’actual classificació professional i la seva estructura salarial. També l’accés als llocs de treball vacants, s’han d’obrir a la ciutadania respectant la vertadera promoció interna, de moment inexistent i disfressada anomenada concursos. La promoció no és sinònim de reconèixer uns serveis prestats, afiliació política o sindical.
 
Com hem proposat en la negociació del quart conveni col·lectiu creiem necessari tenir en compte el concepte de productivitat, el col·lectiu treballador no pot dependre de la llei de pressupostos, de l’IPC català o espanyol, en mans de partits polítics, institucions, organitzacions sindicals o empresarials. Qualsevol persona treballadora ha d’estar ben remunerada i amb oportunitats de millora personal i professional, com passa en altres sectors.
 
Cal mirar endins i no tant fora, podem defensar la gestió pública de l’aigua, podem estar en contra de privatitzar serveis però, cal defensar els nostres drets i millorar les condicions laborals.
 
Nosaltres ho tenim clar i tu?
 

dijous, 6 de febrer de 2014

Volem un conveni col·lectiu propi a l'ACA

El conveni col·lectiu és un acord entre representants de la empresa i representants dels treballadors després d'una negociació, per regular en comú aspectes de la relació laboral: horaris de treball, productivitat, sous, hores extraordinàries, vacances, conciliació de la vida laboral, familiar o personal, entre altres.
 
El conveni col·lectiu de l’Agència Catalana de l’Aigua, empresa pública, a banda de recollir un règim disciplinari estratosfèric , mesures de control de visites mèdiques bestials i encaixar a tot el personal amb comandament fora de conveni de qualsevol manera, també hauria de recollir els drets dels treballadors i tenir més en compte a tot el personal de la plantilla.
 
La secció sindical de la CSC defensa els drets dels treballadors. No som comparses ni figurants. No contractem assessories jurídiques, no deixem tirat a ningú i no deixem passar el temps per evitar confrontacions o reivindicacions com ha passat recentment al laboratori d’Abrera a ATLL.
 
El tercer conveni tenia vigència fins el 2010, amb la denúncia, prorrogues i suspensions, han passat més de tres anys.
 
Tot afecta al col·lectiu treballador amb independència de la categoria professional. No es veu el final a les retallades salarials, no disposem de carrera professional, d’una promoció interna real, de formació d’acord amb les exigències, de valoració de llocs de treball ajustats a la realitat, d’una política salarial clara i d’acord amb les funcions i tasques i tampoc d’avaluació i productivitat. Conceptes que preveuen l’Estatut de l’empleat públic i l’Estatut dels treballadors.
 

Conveni col·lectiu de l'Agència Catalana de l'Aigua

 

La secció sindical de la CSC a l’Agència Catalana de l'Aigua (ACA), veu molt difícil tancar un acord amb els responsables de l’ACA per tirar endavant el quart conveni col·lectiu. Amb la reforma laboral per un costat, els interessos dels sindicats clàssics i la seva poca credibilitat compliquen de manera exponencial arribar a acords interessants i necessaris. A banda d’aconseguir més temps lliure, cal fer reformes de calat com ara la classificació professional, les retribucions, l’accés a llocs de treball vacants, la promoció, la formació i la prevenció de riscos.
 
Aspectes que venim demanant fa temps, necessaris i que fins avui només ha preocupat quedar bé amb uns, justificar-se amb altres i defensar la gestió pública.