dijous, 8 de maig de 2014

Atenció a la ciutadania, seguretat i millora

Personal de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) desenvolupa les funcions d’atenció telefònica des de l’any 2012, substituint a l’empresa externa que prestava el servei. Degut a la situació econòmica i financera de l’ACA, la direcció de Recursos Humans i Organització va decidir que aquest servei es realitzés amb personal propi.
 
En data 31 de març de 2011, amb número de registre 0138S/7226/2011, el comitè intercentres de l’ACA va adreçar una carta a la direcció amb les propostes de mesures d’augment d’ingressos i de reducció de despeses. En les mesures de reducció de despeses es va proposar reduir la subcontractació de feines, limitant-les exclusivament a tasques que no pugui realitzar el personal de plantilla. També, afavorir les mobilitats horitzontals del personal treballador.
 
El dia 2 de juliol de 2012 la direcció de la Divisió de Recursos Humans i Organització va presentar la proposta als quatre sindicats amb presència al comitè, la proposta de procés de mobilitat interna per cobrir les tres places del servei de telefonia. Entre els diferents aspectes tractats: horari, bossa d’hores, requisits, els representants de l’empresa van explicar que es formaria  a dos persones del Departament de Documentació i Registre per cobrir possibles baixes i incidències.
 
En la reunió del comitè intercentres del dia 4 de juliol de 2012, acta núm. 06/2012, es va explicar la finalització del contracte del servei de telefonia i es va acordar fer un comunicat explicant que no es consideraven mobilitats, que es tractava d’un concurs encobert.
 
El dia 5 de juliol de 2012 la Comissió d’Informació als Treballadors, comunicat núm. 36/2012, va manifestar que el Comitè Intercentres no participaria en el procés de mobilitats, ja que es tracta d’un concurs encobert.
 
El dia 13 de juliol de 2012, el comitè d’empresa va oferir recolzament als participants, en el procés de mobilitats, previst pel dia següent.
 
Avui, la recepció i transferència de trucades telefòniques, la resolució de qüestions de primer nivell, atendre peticions i sol·licituds d’informació entre d’altres, ho desenvolupen tres persones de plantilla de l’empresa.
 
A banda de tot el desgavell anterior, ens preocupa les condicions en que aquest personal desenvolupa la seva tasca, ja que no forma part del personal que controla l’accés a l’edifici. Aquestes dues tasques es desenvolupen conjuntament ocupant el mateix espai físic dins de l’ACA. En un primer moment sembla que el servei de telefonia i el de seguretat són llocs de treball similars i que es complementen. En la realitat els dos perfils són ben diferents i tenen les seves funcions pròpies. Cada un necessita el seu espai i ambient idoni per fer la seva tasca.
 
Quan es va acordar posar en funcionament el control d’accés biomètric, es va prioritzar de tal manera que no es va tenir en compte la necessitat de remodelar l’entrada i reorganitzar la planta baixa. Equipar al personal de control d’accés amb un escàner operatiu (rajos X), per controlar també la paqueteria i missatgeria que entra a l’edifici, evitant riscos i prevenint la seguretat.
 
Un petit espai reduït és la seva ubicació, on han de realitzar les tasques les quatre persones que desenvolupen aquestes feines, amb un mobiliari obsolet i escàs. Aquest servei es pot realitzar igualment en condicions similars a la resta de personal en qualsevol altre ubicació de l’edifici. Hi ha despatxos buits i alguna planta amb molt espai disponible. Amb bona il·luminació, amplitud, amb mobiliari actual, amb millors condicions.
 
Volem seguretat interna i les millors condicions també per al ciutadà, és inadmissible que es vulgui oferir un servei ininterromput i tenir amuntegada a la ciutadania en l’entrada, tant pel servei que presta el registre com el de seguretat i control d’accés.  S’ha de fer un estudi i remodelar l’entrada a l’edifici per evitar els caos i la dificultat tant per entrar com per sortir.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada